Utasainak biztosításáról a Generali Biztosító Zrt. gondoskodik.

 

Elérhetősége:

Generali Biztosító Zrt.

1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 888
Telefonos ügyfélszolgálat: +36 1 452 3333
www.generali.hu

A legközelebbi ügyfélszolgálat:
2800 Tatabánya, Gyõri út 25.

  • Kárügyintézés

A biztosítási eseményt az autóbusz vezetőnél még az utazás időtartama alatt kell jeleznie az utasnak.

  • Az utasnak a biztosítási esemény következtében keletkezett személyi sérülését, dologi kárát a Szolgáltató által rendszeresített Utasnyilatkozat kitöltésével köteles bejelenteni, az arra kijelölt szolgálati helyen. Szolgáltató köteles a káreseményről készült Utasnyilatkozatot legkésőbb 15 munkanapon belül a Biztosító rendelkezésére bocsájtani.
  • Ha a Biztosított – az Őt ért sérülés miatt – nem képes a biztosítási eseményt Szolgáltató által megjelölt szolgálati helyén bejelenteni, az Utasnyilatkozatot postai, illetve elektronikus úton is megküldheti Szolgálató által megadott elérhetőségekre.

Utasaink a káreseménnyel kapcsolatos bejelentéseiket az alábbi helyen tehetik meg:

  • T-Busz Tatabányai Közlekedési Kft.
  • cím: 2800 Tatabánya, Győri út 23.
  • levelezési cím: 2800 Tatabánya, Győri út 23.
  • telefon:            06-34-799-139

Ezek az elérhetőségek a kárbejelentés fogadására szolgálnak, a konkrét kárügyintézéssel kapcsolatos ügymenetről Társaságunk a károsultat a kárbejelentés fogadását követően tájékoztatja.

Biztosítás bejelentéséhez az Utasnyilatkozat itt letölthető.

A biztosítási szolgáltatások:

Szolgáltatások  Biztosítási összeg (HUF)
Baleseti halál 2 000 000
Baleseti rokkantság lineáris 2 000 000
Csonttörés 50 000
28 napon túl gyógyuló sérülés 50 000
Baleseti költségtérítés 50 000
Poggyász és ruházat sérülése 100 000
Baleseti kórházi napi térítés 3 000